Nasz adres

Duszpasterstwo Akademickie
Węzeł

ul. Kopcińskiego 1/3
90-242 Łódź

tel:
(42) 678 35 22 (wew. 44)

ks. Marian Chalecki
(wew. 23)

ks. Andrzej Wujek
(wew. 34)

mail:
wezel@salezjanie.pl

Węzeł na Facebook Węzeł na YouTube

Polecamy strony

Bezdopingu.bosko.pl Bosko.pl Ap.bosko.pl Suwalki-wilno.salezjanie.pl Salezjanie.pl Dominik.salezjanie.pl


Inne

strona wykonana przez:
BoskoMedia

standardy:
xhtml, css


Odnowa Życia w Duchu Świętym - METANOIA
wspólnota absolwentów DA "Węzeł"

Termin spotkania: Wtorki, 19.00
Miejsce: kaplica pod plebanią
Odpowiedzialni: Marlena i Michał
Opiekun wspólnoty: ks. Łukasz
Strona: www.metanoialodz.bloog.pl

Wielu chrześcijan nosi w sobie tęsknotę za Kościołem pierwotnym, za jego tajemniczymi i heroicznymi początkami. Fascynuje przekaz biblijny na temat uzdrowień, darów proroctwa. Jednak działanie Ducha Świętego i Jego dary obecne są w całej historii Kościoła. Zarówno dary "zwyczajne" - te, które otrzymujemy w sakramencie chrztu i bierzmowania, jak i szczególne obdarowanie charyzmatami(łaskami szczególnymi), o których możemy przeczytać w Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian, w rozdziale 12.

Wiek XX to szczególne rozbudzenie charyzmatów w Kościele. Na samym progu tego stulecia papież Leon XIII publikuje encyklikę Provida Matris Caritate, wzywającą cały Kościół do nowenny do Ducha Świętego. Pan odpowiedział na wołanie Kościoła przez obfite wylanie darów również w Kościele protestanckim, co dało początek ruchowi zielonoświątkowemu.

W latach sześćdziesiątych Jan XXIII na rozpoczęcie Soboru Watykańskiego II odmawia modlitwę: "Odnów w tych dniach Twoje cuda, jakby przez nową Pięćdziesiątnicę. Spraw, aby Twój Kościół, będąc jednością i trwając na modlitwie z Maryją Matką Jezusa, idąc za przewodnictwem św. Piotra, mógł rozwijać królowanie naszego Boskiego Zbawiciela, królowanie prawdy i sprawiedliwości, królowanie miłości i pokoju. Amen." Ten moment bywa uważany za przełomowy w wyznaczaniu początku katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. W r. 1967 grupa katolickich profesorów i studentów w Stanach Zjednoczonych przeżyła na rekolekcjach "chrzest w Duchu Świętym" - wylanie darów i modlitwę w językach - w ten sposób powstała pierwsza katolicka grupa Odnowy.

Dziś istnieje wiele grup modlitewnych (w Polsce od 1975 r.) oraz wspólnot, gromadzących ludzi żywo doświadczających faktu, że "Jezus jest Panem". Modlą się razem i ewangelizują, m.in. przez seminaria (rodzaj 7- tygodniowych rekolekcji). Zawsze w posłuszeństwie Kościołowi, w wierności Jego przekazowi i Tradycji, ale też z otwarciem na "żywą i skuteczną" działalność Słowa Bożego, na moc Eucharystii i modlitwy wstawienniczej, w końcu - na przebywanie w Kościele żywym - już nie anonimowym.

Charakterystyczne jest w spotkaniach Odnowy zwracanie się do Pana Boga w modlitwie uwielbienia, często poprzez śpiew. Bywają momenty, w których cała grupa głośno wielbi Pana, każdy własnymi słowami, co może przeistoczyć się w "śpiew w Duchu" - każda osoba tworzy własną melodię, posługując się słowami i dźwiękami bez znaczenia. Co istotne - najczęściej jest to moment wielkiej harmonii, choć może to na początku wydawać się dziwnym. Jest także możliwość, że ktoś powie słowa proroctwa - Słowo pocieszania lub nauczania dla zbudowania modlących się, Nie jest to więc przepowiadanie przyszłości.

Liczne są świadectwa wielorakich uzdrowień, przede wszystkim duchowych, trwających czasem całe lata, nawróceń - poprzez modlitwę uwielbienia.

Wielu z nas z "letnich katolików" stało się świadomymi i odpowiedzialnymi za Kościół chrześcijanami. Trudno spisać wszystkie korzyści płynące z życia wspólnotowego, trudno wskazać, jak mocno "wtargnął" Pan Bóg w życie każdego z nas właśnie przez doświadczenie "Nowej Pięćdziesiątnicy". Pewne jest, że dotknął każdego osobiście, wezwał po imieniu, nie po to, by nas uniformizować wewnątrz grupy, ale właśnie po to, by wydobyć z nas nasze własne i jedyne wyposażenie i wzbogacać je łaską.

A to wszystko -aby służyć - byśmy uzupełniając się w naszej różnorodności tworzyli jedno Ciało Chrystusa.

Można więc przeżywać bezustanne udzielanie Ducha Świętego Kościołowi, można doświadczać Jego Obecności przez dary - dar wiary, rozeznawania duchów, dar mądrości słowa i inne. Ale przede wszystkim można i trzeba - doświadczyć MIŁOŚCI, która jest najważniejszym z charyzmatów(por. 1Kor13, 1-13), pozwala przeżywać życie z radością, a wiarę - z pasją.